www.MBO-ECONOMIE.nl

 


 
Elementaire bedrijfsadministratie mbo 3

 

 

Mail fouten en opmerkingen naar info@mbo-economie.nl

Succes !

Bert Slingerland

Op deze site staan een aantal lesbrieven. Deze lesbrieven zijn de hoofdstukken van de publicatie "Elementaire bedrijfsadministratie mbo 3".

Is iets je niet helemaal duidelijk, raapleeg dan eens een van de lesbrieven.Misschien heb je er iets aan.

 

 

Inhoudsopgave elementaire bedrijfsadministratie mbo 3


 DEEL I De boekhoudcyclus

 Lesbrief 1 Bedrijf en balans

 Lesbrief 2 FinanciŽle feiten

 Lesbrief 3 Grootboek, boekingsregels en journaalposten

 Lesbrief 4 Btw en afschrijving in het grootboek

 Lesbrief 5 Journaal, dagboeken Exact Online en bijwerken grootboek

 Lesbrief 6 Balans en winst- en verliesrekening

 Lesbrief 7 Subadministraties

 Lesbrief 8 Sluiten / heropenen grootboek en de boekhoudcyclus

 
Oefeningen online

Deel I  De boekhoudcyclus

Het bezoek op deze site wordt bijgehouden door Google Analytics.

 

Uit het archief

Prijsmix

Productmix

Plaatsmix

Promotiemix

Prijselasticiteit van de vraag

Rekenvaardigheid

 

DEEL II Uitbreiding van de boekingen

Lesbrief 9 Diverse boekingen verkoopboek, inkoopboek en bank

Lesbrief 10 Diverse boekingen kasboek en memoriaal

Lesbrief 11 Facturen en goederen ongelijktijdig geboekt

Lesbrief 12 De vaste verrekenprijs

Lesbrief 13 Permanence bij de kosten en de baten

Lesbrief 14 Duurzame productiemiddelen

Lesbrief 15 Archiveren, bewaarplicht en privacy werknemers

Rekeningschema bij elementaire bedrijfsadministratie mbo 3